Izravna Wi-Fi veza između telefona i računala – najbrži prijenos fotografija

Što je video vodič o izravnoj Wi-Fi vezi između telefona i računala U ovom video vodiču vidjet ćete kako uspostaviti izravnu Wi-Fi vezu između računala i Android telefona za brzi prijenos datoteka. Preko izravne Wi-Fi veze prijenos fotografija ili drugih datoteka puno je brži nego u slučaju prijenosa putem USB kabela. Što je veza... [Pročitajte više ...]

Android Nearby Share i za Windows – šaljite datoteke u blizini

O čemu je Android Nearby Share video vodič o i za Windows? Danas, u ovom video vodiču pod nazivom Android Nearby Share i za Windows, predstavit ću vam novu aplikaciju Google Nearby Share, verziju za Windows. Ono što je super kod dijeljenja u blizini je to što vam nije potrebna internetska veza za prijenos datoteka. Imaš… [Pročitajte više ...]

Službena funkcija prijenosa Android datoteka - Pošalji u blizini - vodič

O čemu se radi u službenom vodiču o funkciji prijenosa datoteka Android? U ovom video vodiču - Službena funkcija prijenosa Android datoteka, pokazat ću vam kako u blizini koristiti funkciju Android Send. Ovo je funkcija prijenosa datoteka izravno s jednog Android telefona na drugi. Što je funkcija "Pošalji u blizini" ili na engleskom jeziku [Pročitajte više ...]