pojačanje Wi-Fi signal slab

pojačanje Wi-Fi signal slab
4.5 (4) 90%

pojačanje Wi-Fi signal slab
Danas wireless je gotovo neophodno, a kad se pokvari, shvatili smo koliko je važno imati stabilnu wi-fi signal.
Danas ću pokušati ponuditi neka rješenja za slabe pojačanja wifi signala.
Na početku moram reći da se ne može izuzetno visoka propusnost, ali je pokrivenost signala.
Najbrže rješenje za slabe pojačanje signala ponavlja mrežu, koristeći wi-fi Repetera.
Što je bežični repetitor?
Bežična mreža repetitor klonirana i daje dalje. Tako smo dobili prostor s boljim signalom.
The downside je da je repetitor, a ostali korisnici mogu automatski koristiti repetitor i time performanse uređaja će se smanjiti, pogotovo ako je jeftin.
Wireless WAN
Najučinkovitiji je rješenje Wireless WAN. Ova implementacija čuva sve funkcije usmjerivača i dodatno nam omogućuje spajanje usmjerivača na internet putem wi-fi-ja. Nažalost, [...]